Giới thiệu

Bộ môn Công nghệ Môi trường thuộc Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất có mục tiêu đào tạo chuyên sâu về công nghệ và kỹ thuật môi trường cho các sinh viên ngành khoa học môi trường.

Với đội ngũ giáo giảng viên trẻ, có trình độ thạc sỹ chuyên ngành công nghệ môi trường, khoa học môi trường và khoa học đất.

Trang bị cho các cử nhân khoa học môi trường có trình độ và năng lực giải quyết tốt các vấn đề ô nhiễm môi trường, phòng chống các biểu hiện của ô nhiễm và suy thoái môi trường hướng tới một xã hội bền vững. Đồng thời Bộ môn Công nghệ Môi trường cũng có nhiệm vụ nghiên cứu tìm ra các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường đất nâng cao chất lượng môi trường trong thời kỳ mới.

Ngoài đội ngũ giảng viên tâm huyết và có đủ năng lực chuyên môn giải quyết các vấn đề về xử lý ô nhiễm môi trường, Bộ môn còn có phòng thí nghiệm có đủ điệu kiện thực hiện các thí nghiệm về xử lý ô nhiễm môi trường, phân tích đánh giá chất lượng môi trường. Từ đó triển khai các đề tài, dự án xử lý ô nhiễm môi trường ở cấp địa phương, quốc gia và thế giới.


Lên đầu trang

Nhân sự

Bộ môn Công nghệ Môi trường

TS. Văn Hữu Tập

Trưởng bộ môn

0975326936

tapvh@tnus.edu.vn

ThS. Mai Thị Lan Anh

Phó trưởng bộ môn

0963616889

anhmtl@tnus.edu.vn

GS.TS. Đặng Văn Minh

Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân

Giảng viên

TS. Hoàng Lâm

Giảng viên

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên

Thỉnh giảng

ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất

Giảng viên

0984194079

tuatntn@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

0972926508

tuyet.nt@tnus.edu.vn

ThS. Lê Thị Thu Huyền

Giảng viên

0977007756

huyen1805@gmail.com

CN. Ma Thu Diễm

Văn phòng

0949375969

thudiem@tnus.edu.vn

CN. Hoàng Trung Kiêm

Kỹ thuật viên

0989216920

kienkhtn@gmail.com

CN. Nguyễn Quang Trung

Kỹ thuật viên

0973604328

nguyentrung.kdh@gmail.com

Lên đầu trang

Đào tạo

- Bộ môn có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, phục vụ tốt công tác đào tạo các cử nhân thuộc khoa khoa học môi trường và Trái đất, nhất là lĩnh vực công nghệ môi trường.

- Bộ môn có phòng thí nghiệm có đủ điệu kiện thực hiện các nghiên cứu về xử lý nước thải, phân tích đánh giá chất lượng môi trường.


Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

Khả năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ Môi trường thuộc Khoa khoa học Môi trường và Trái đất

- Nghiên cứu, đánh giá và giám sát hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường.

- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường như xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải, xử lý ô nhiễm đất…

- Thiết kế các mô hình, dây chuyền xử lý ô nhiễm môi trường cụ thể với các công nghệ và kỹ thuật phù hợp với từng loại hình ô nhiễm môi trường.

- Trực tiếp tham gia vào các công đoạn của quá trình xử lí ô nhiễm, đảm bảo quy trình vận hành tốt nhất, hiệu quả nhất.

- Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị, quy trình xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với đặc điểm và điều kiện của Việt Nam và có khả năng thích nghi tốt với môi trường mới.

Vị trí làm việccủa sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ môi trường có nhiều cơ hội lập nghiệp cũng như cống hiến cho lĩnh vực bảo vệ môi trường

Các cơ quan quản lý, nghiên cứu về môi trường

Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý về môi trường của Nhà nước.

Các cơ quan hành chính các cấp trong cả nước như các phòng, ban về tài nguyên và môi trường.

Có thể trở thành các nhà khoa học nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường, nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường tại các viện nghiên cứu, trường đại học.

Các nhà máy, xí nghiệp

Có thể trở thành các kỹ sư môi trường trong các công ty về môi trường, nhà máy, xí nghiệp để nghiên cứu các công nghệ, thiết bị, máy móc v.v... giúp xử lý các vấn đề môi trường hoặc tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt những công trình có liên quan đến môi trường v.v...

Tham gia trực tiếp vào việc chuyển giao công nghệ, vận hành và giám sát các quy trình công nghệ cũng như xử lý các vấn đề môi trường phát sinh trong các cơ sở sản xuất.

Trở thành các chuyên gia của các công ty tư vấn, xây dựng và thẩm định về các vấn đề môi trường và quản lý môi trường như: hệ thống quản lý môi trường, các dự án ĐTM, CDM, sản xuất sạch hơn…

Các tổ chức trong nước và quốc tế về môi trường

Có thể trở thành thành viên, chuyên viên hay chuyên gia của các tổ chức phí chính phủ, tổ chức môi trường quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Lên đầu trang

Khoa Môi trường - Trái đất

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 810142
Trong ngày: 77
Đang online: 43