Giới thiệu

Bộ môn Quản lý Tài nguyên được thành lập theo Quyết định số 656/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học ngày 03 tháng 10 năm 2014 trên cơ sở tách từ bộ môn Địa lý, bộ môn Quản lý Môi trường và bộ môn Công nghệ Môi trường. Bộ môn Quản lý Tài nguyên có các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản lý tài nguyên, bao gồm các học phần: Tài nguyên thiên nhiên, Quản lý tổng hợp tài nguyên, Quản lý và sử dụng tài nguyên đất, Quy hoạch sử dụng đất, Quản lý tài nguyên khí hậu, Quản lý tài nguyên khoáng sản, Quản lý lưu vực sông, Quản lý tài nguyên biển, Tai biến thiên nhiên, Tai biến địa chất, Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

2. Kết hợp với các bộ môn khác tham gia giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở liên quan đến chuyên ngành, như: Cơ sở khoa học quản lý tài nguyên, Bản đồ đại cương, Trắc địa đại cương, Hệ thống thông tin địa lý.

3. Hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và làm khóa luận tốt nghiệp liên quan đến chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức quản lý và đánh giá các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Khoa và của Nhà trường.

4. Tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: Quản lý tài nguyên đất, tài nguyên khí hậu, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật.

5. Tư vấn trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, xây dựng năng lực, phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các lĩnh vực thuộc bộ môn quản lý.

6. Thực hiện các chương trình dự án trong và ngoài nước liên quan đến quản lý tài nguyên, ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về công nghệ, kỹ thuật, phương pháp tiếp cận mới trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Lên đầu trang

Nhân sự

Bộ môn Quản lý Tài nguyên tổng số có 8 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, trong đó chủ yếu là cán bộ trẻ, nhiệt tình, tâm huyết và được đào tạo từ các trường Đại học – Trung tâm nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước.

1. Trưởng bộ môn: TS. Kiều Quốc Lập

- Chuyên ngành: Bản đồ học và GIS

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

- Điện thoại: 0985281380

- Email: kieuquoclap@gmail.com

2. Danh sách cán bộ bộ môn:

Bộ môn Quản lý tài nguyên

TS. Kiều Quốc Lập

Trưởng bộ môn

0985281380

lapkq@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thu Huyền

Phó bộ môn

0914569251

huyen_nt@tnus.edu.vn

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Anh Hùng

Giảng viên

TS. Lê Thị Thanh Hương

Giảng viên

PGS.TS.Hoàng Văn Phụ

Thỉnh giảng

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

Thỉnh giảng

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng

Thỉnh giảng

GS.TS. Phạm Hoàng Hải

Thỉnh giảng

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên

0912710068

maintp@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên

0986052172

ntt_thuy@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giảng viên

0989206759

hanhntb@tnu.edu.vn

ThS.  Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

01697684184

hongpy.89@gmail.com

ThS.Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên

0974693652

bichliendhkh@gmail.com

Lên đầu trang

Đào tạo


Đào tạo:

Bộ môn chủ yếu phụ trách đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, với các chuyên ngành chuyên sâu như: Quản lý Tài nguyên môi trường khai thác khoáng sản, Quản lý Tài nguyên môi trường đất và nước, Quản lý Tài nguyên môi trường biển, Kinh tế Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra bộ môn còn tham gia đào tạo khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành cho các ngành cử nhân Địa lý và cử nhân Khoa học Môi trường.

Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Cán bộ của Bộ môn đã tham gia và đề xuất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Hiện tại Bộ môn có trên 20 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

Lên đầu trang

Khoa Môi trường - Trái đất

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 810121
Trong ngày: 56
Đang online: 34