Thông tin đào tạo đại học
[ 07/03/2012 07:00 AM | Lượt xem: 1280 ]

CỬ NHÂN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

- Thời gian đào tạo:4 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khoá:135 tín chỉ

- Đối tượng tuyển sinh:học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, trung cấp, cao đẳng.

- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ

- Thang điểm:4

- Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cơ sở của ngành Môi trường; phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu,tìm giải pháp thích ứng môi trường,giảng dạy và điều hành trong lĩnh vực Quản lý môi trường,Công nghệ môi trư­ng, Đánh giá tác động môi tr­ường, Nghiên cứu khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xẩy ra, năng lực thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

CỬ NHÂN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Thời gian đào tạo:4 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khoá:135 tín chỉ

- Đối tượng tuyển sinh:học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, trung cấp, cao đẳng.

- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ

- Thang điểm:4

- Mục tiêu đào tạo:

Giúp sinh viên nắm vững phương pháp luận và các phương pháp trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên và môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững;

Có được những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, bản chất, quy luật thành tạo, phân bố của các loại tài nguyên và các vấn đề môi trường nảy sinh trong thăm dò, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên;

Có được kiến thức sâu rộng về các yếu tố môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường và các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường;

Có được những kiến thức cơ bản về các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, và khả năng ứng dụng chúng trong nghiên cứu, quản lý Tài nguyên và Môi trường;

Nắm vững các kiến thức cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, xã hội phục vụ nghiên cứu, quản lý tài nguyên và môi trường.

CỬ NHÂN KHOA HỌC ĐỊA LÝ

- Thời gian đào tạo:4 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khoá:135 tín chỉ

- Đối tượng tuyển sinh:học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, trung cấp, cao đẳng.

- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ

- Thang điểm:4

- Mục tiêu đào tạo:

Chương trình Cử nhân Khoa học Địa lý nhằm cung cấp cho sinh viên: Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu Địa lý học, khả năng am hiểu sâu rộng về đối tượng nghiên cứu và vai trò của Địa lý học trong đời sống xã hội; Những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, bản chất, quy luật thành tạo, phân bố của các thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội và mối liên hệ có tính quy luật giữa chúng ở các cấp lãnh thổ khác nhau; Tư duy trọn vẹn, linh hoạt về tính hệ thống của các hợp phần tự nhiên, kinh tế - xã hội và các cấp lãnh thổ; Những kiến thức cơ bản về các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, và khả năng ứng dụng chúng trong nghiên cứu Địa lý học; Các kiến thức cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, xã hội phục vụ nghiên cứu Địa lý học.

Khoa Môi trường - Trái đất

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 823454
Trong ngày: 45
Đang online: 27