Bộ môn Quản lý Môi trường – Khoa KHMT & TĐ hành trình cùng phát triển
[ 03/10/2017 00:00 AM | Lượt xem: 283 ]

Bộ môn Quản lý môi trường là một trong 4 bộ môn thuộc Khoa Khoa học Môi trường & Trái đất - Trường Đại học Khoa học, với bề dày 13 năm kinh nghiệm kể từ khi thành lập. 100% Giảng viên trong bộ môn đều có trình độ Thạc Sỹ và Tiến sỹ với các lĩnh vực chuyên ngành như Khoa học môi trường, quản lý môi trường, sinh thái môi trường ứng dụng… Hiện nay bộ môn gồm 7 cán bộ, không ngừng rèn luyện, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua các khóa tập huấn tại các trường đại học và viện nghiên cứu tại Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Đài Loan…

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Lĩnh vực chuyên môn

1

TS. Ngô Văn Giới

Trưởng Khoa Khoa học Môi trường và Trái Đất

Xử lý ô nhiễm đất – nước

Đánh giá tác động môi trường

Quản lý và đánh giá đất

2

NCS.ThS. Nguyễn Thị Đông

Phó Trưởng bộ môn Quản lý Môi trường

Chi trả dịch vụ môi trường

Quản lý môi trường

Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

3

NCS.Ths. Vi Thùy Linh

Phó Trưởng bộ môn Quản lý Môi trường

Bảo tồn đa dạng sinh học

Thị trường cacbon

4

ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên

Trợ lý nghiên cứu khoa học

Giáo dục, truyền thông môi trường;

Kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên

Đánh giá nhanh môi trường.

5

ThS. Chu Thị Hồng Huyền

Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa

Quản lý và sử dụng tài nguyên môi trường

Quan trắc và phân tích môi trường

Sinh thái môi trường

6

ThS. Trần Thị Ngọc Hà

Chủ tịch Công đoàn Khoa

Quản lý môi trường

Quy hoạch môi trường

Độc học và sức khỏe môi trường

7

ThS. Nguyễn Thu Hường

Trợ lý đào tạo Khoa

Quản lý môi trường

Môi trường và phát triển bền vững,

Sinh thái môi trường đô thị và khu công nghiệp.

Bảng 1. Danh sách cán bộ Bộ môn Quản lý Môi trường – Khoa KHMT & TĐ

Bộ môn phụ trách chuyên môn chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý môi trường. Nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội, chương trình cung cấp cho sinh viên một cách hệ thống các kiến thức, kỹ năng quản lý môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường cấp thiết hiện nay. Sinh viên chuyên ngành quản lý môi trường được trang bị thêm nhiều kỹ năng mềm, nhằm thích ứng với môi trường làm việc, có khả năng vận dụng những kiến thức chuyên ngành giải quyết những vấn đề môi trường trước mắt và lâu dài, vì mục tiêu phát triển ổn định, bền vững đất nước.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương; quản lý môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp (HSE) tại các doanh nghiệp đặc biệt tại là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cán bộ nghiên cứu tại các đơn vị tổ chức liên quan; các vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên…

< Bộ môn Quản lý Môi trường >

Khoa Môi trường - Trái đất

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 810090
Trong ngày: 25
Đang online: 5